Disclaimer(s)

 • - Disclaimer algemeen

  Disclaimer 

  Welkom op de website van Prime Buyers Agency Spain ("Prime Buyers", "wij", "ons" of "onze"). De informatie die op onze website wordt aangeboden, is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over onze diensten als professionele aankoopmakelaar in Spanje. Door het gebruik van onze website, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: 

  Algemene Informatie 

  De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als juridisch, financieel of professioneel advies. Hoewel wij ons inspannen om accurate en bijgewerkte informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat de inhoud van de website volledig, correct of actueel is. 

  Geen aansprakelijkheid 

  Prime Buyers Agency Spain aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken. Dit omvat directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of schadevergoedingen, zelfs als Prime Buyers Agency Spain op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

  Externe links  

  Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet worden onderhouden door Prime Buyers Agency Spain. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van externe sites, noch onderschrijven wij deze. 

  Intellectuele eigendomsrechten 

  De inhoud van deze website, inclusief teksten, grafieken, logo's en afbeeldingen, is eigendom van Prime Buyers Agency Spain en is beschermd door internationale auteursrechten en handelsmerkenwetten. Ongeautoriseerd gebruik van deze materialen is strikt verboden. 

  Wijzigingen en Updates 

  De inhoud van onze website kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor om onze website en deze disclaimer op elk moment aan te passen. 

  Toepasselijk recht 

  Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Spaanse recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze website vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken. 

  Contact 

  Als u vragen heeft over deze disclaimer of de informatie op onze website, neem dan contact met ons op via  e-mail: info@pbaspain.com of telefonisch: +34 674 61 90 05. 

  Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 15/01/24. Gelieve regelmatig terug te keren om eventuele wijzigingen of updates te bekijken. 

   

 • - Disclaimer AI (Artificial intelligence)

  Disclaimer AI (Artificial intelligence) 

  Welkom op onze website van Prime Buyers Agency Spain. Wij maken gebruik van geavanceerde Artificiële Intelligentie (AI) technologieën om onze gebruikers een unieke en geoptimaliseerde ervaring te bieden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: 

   AI-Gebaseerde Content 

  De inhoud gegenereerd door AI op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel wij streven naar nauwkeurigheid, kan de AI-gegenereerde inhoud onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor acties die zijn ondernomen op basis van deze informatie. 

  Geen Vervanging voor Menselijke Expertise 

  De AI-gegenereerde adviezen of informatie zijn geen vervanging voor professioneel advies van gekwalificeerde deskundigen. Gebruikers worden aangeraden professioneel advies in te winnen voordat zij handelen op basis van de informatie op deze website. 

  Beperking van Aansprakelijkheid 

  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van AI-technologieën op onze website, inclusief, maar niet beperkt tot, schade door verkeerde interpretatie van informatie. 

  Gebruik van Data 

  Onze AI-technologieën kunnen gebruikersdata verzamelen en analyseren om de gebruikerservaring te verbeteren. Wij respecteren uw privacy en zullen ons houden aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. 

  Intellectuele Eigendomsrechten 

  De AI-technologieën en de gerelateerde inhoud op onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons. Elk ongeoorloofd gebruik kan leiden tot wettelijke stappen. 

  Wijzigingen en Updates 

  De informatie en de functionaliteiten geboden door AI-technologieën op onze website kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om onze technologieën, diensten en deze disclaimer op elk moment aan te passen. 

   Geen Garantie 

  Wij garanderen niet dat de AI-technologieën altijd beschikbaar, foutloos, nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Het gebruik van de informatie en diensten op onze website is op eigen risico. 

  Externe Links 

  Onze website kan links bevatten naar externe websites. Wij hebben geen controle over de inhoud en praktijken van deze sites en kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun inhoud, noch voor de nauwkeurigheid van de door AI-technologieën gegenereerde informatie die verwijst naar of afkomstig is van deze externe bronnen. 

  Toepasselijk Recht 

  Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale en internationale wetgeving. Eventuele geschillen gerelateerd aan deze disclaimer vallen onder de exclusieve jurisdictie van de relevante rechtbanken. 

  Contact 

  Voor vragen of opmerkingen over onze AI-technologieën of deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via de op onze website aangegeven contactmethoden. 

  Gebruik van onze website betekent acceptatie van deze disclaimer. Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 15/01/24 en wij adviseren gebruikers om regelmatig terug te keren voor eventuele wijzigingen of updates.