Vooruitzichten Spaanse Woningmarkt 2024 volgen Aura Residential Market

Het gedetailleerde Aura Residential Market Report biedt een analyse van de vastgoedmarkt aan het einde van 2023 en presenteert onze voorspellingen voor het komende jaar.

Volgens de gegevens aan het begin van het jaar, met meer gedetailleerde informatie, blijkt dat de Spaanse vastgoedmarkt sterker staat, met een toenemende belangstelling. Volgens het rapport, samengesteld door Aura Real Estate Experts, dat de Spaanse woningmarkt in 2024 onderzoekt, wordt verwacht dat het aantal vastgoedtransacties zal liggen tussen 550.000 en 575.000. De prijzen zijn met tussen de 2,3% en 2,7% gestegen; momenteel zien we een toename tussen 3,5% en 4,5% en op de huurmarkt tussen 5% en 7%.

Langzamere maar beter dan verwachte economische groei

De Spaanse economie zet de trend van vertraging in 2023 voort. Sinds het laatste kwartaal van 2023 zijn de verwachtingen over de internationale vraag aanzienlijk verbeterd, wat een matiging van de inflatie tot gevolg heeft. De inflatierisico’s zijn verminderd en lijken in de laatste kwartalen vermeden te kunnen worden, aangezien de centrale banken de huidige monetaire cyclus effectiever kunnen inzetten. Er wordt verwacht dat de markt in het laatste kwartaal stabiel zal zijn, wat tegen medio 2024 impact kan hebben op de rendementen in een breder perspectief. In 2023 was er geen sprake van een significante institutionele ommekeer, maar dankzij de stijging van de rentetarieven en de diversificatie van investeringen als alternatief, wordt het vooruitzicht steeds optimistischer.

PBASpain staat klaar om u te begeleiden bij elke stap van het kopen van een huis in Spanje.  

Ons team van experts biedt:

Factoren die de vraag op de Spaanse markt stimuleren

Vergeleken met onze Europese buren heeft de Spaanse economie aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het verbruik is economisch gezien een belangrijke drijfveer, met een lagere inflatie van salarissen en een herstel van de reële koopkracht. Een arbeidsmarkt die weerbaarder blijkt dan verwacht, de vorming van nieuwe huishoudens en het herstel van het consumentenvertrouwen stimuleren de vraag naar woningen. 

Terwijl de bedrijfsinvesteringen in 2023 werden gestimuleerd, zorgde de oprichting van bedrijven in dat jaar voor consolidatie, ondersteund door de meest recente gegevens uit de eerste maanden van 2024. De vorming van nieuwe huishoudens is in het derde kwartaal van 2023 versneld, met 285.000 nieuwe eenheden in de laatste 12 maanden, vergelijkbaar met de niveaus van 2008-2009. 

De stijging van de salarissen kan de erosie van het reële inkomen door prijsstijgingen gedeeltelijk compenseren. Vanuit investeerdersperspectief zullen de rentetarieven op hypotheken een aantrekkelijker verschil bieden voor huurwoningen in 2024.

Oorzaken van de toename in residentiële vraag in Spanje

Spanje profileert zich steeds meer als een aantrekkelijke bestemming, niet alleen voor toeristen gedurende het hele jaar, maar ook als een plek om te wonen en te investeren. In 2023 heeft Spanje een recordaantal toeristen verwelkomt, zelfs meer dan voor de pandemie, wat bijdroeg aan een sneller herstel van de toeristische sector dan in andere belangrijke bestemmingen zoals Frankrijk. Deze sector genereerde een indrukwekkende omzet van meer dan 108 miljard euro.

Deze toename wordt ook beïnvloed door andere factoren zoals het toerisme, het aangename klimaat, de relatief lagere kosten vergeleken met Noord-Europa, de hoge levenskwaliteit en lagere energiekosten.

De immigratie heeft sinds het jaar 2000 ook een belangrijke rol gespeeld, met meer dan 580.000 mensen die naar Spanje zijn verhuisd. Dit heeft bijgedragen aan een bevolkingsgroei die sinds het begin van de jaren 2000 niet meer voorgekomen is. “Dit is mede te danken aan de buitenlanders die kiezen voor een leven in Spanje,” legt Rodríguez uit. Binnen deze groep is Colombia het meest vertegenwoordigd, met 25%.

Als gevolg hiervan is er in de afgelopen 24 maanden een recordaantal vastgoedtransacties genoteerd, met name in het tweede halfjaar.

Volgens Rodríguez is de toenemende vraag mede te wijten aan andere invloeden, zoals de pensionering van de babyboomgeneratie in Europa en de veranderingen die thuiswerken met zich meebrengt voor de woonbehoeften.

Oorzaken van de toename in residentiële vraag in Spanje

Spanje profileert zich steeds meer als een aantrekkelijke bestemming, niet alleen voor toeristen gedurende het hele jaar, maar ook als een plek om te wonen en te investeren. In 2023 heeft Spanje een recordaantal toeristen verwelkomt, zelfs meer dan voor de pandemie, wat bijdroeg aan een sneller herstel van de toeristische sector dan in andere belangrijke bestemmingen zoals Frankrijk. Deze sector genereerde een indrukwekkende omzet van meer dan 108 miljard euro.

De immigratie heeft sinds het jaar 2000 ook een belangrijke rol gespeeld, met meer dan 580.000 mensen die naar Spanje zijn verhuisd. Dit heeft bijgedragen aan een bevolkingsgroei die sinds het begin van de jaren 2000 niet meer voorgekomen is. “Dit is mede te danken aan de buitenlanders die kiezen voor een leven in Spanje,” legt Rodríguez uit. Binnen deze groep is Colombia het meest vertegenwoordigd, met 25%.

Als gevolg hiervan is er in de afgelopen 24 maanden een recordaantal vastgoedtransacties genoteerd, met name in het tweede halfjaar.

Volgens Rodríguez is de toenemende vraag mede te wijten aan andere invloeden, zoals de pensionering van de babyboomgeneratie in Europa en de veranderingen die thuiswerken met zich meebrengt voor de woonbehoeften.

Aanbodindicatie: Spanningen op de levendige huizenmarkt

Het aanbod op de huizenmarkt, dat sinds 2020 afneemt, is steeds minder in staat om te voldoen aan de vraag. Dit tekort wordt als kritiek ervaren, vooral gezien de stijging van het aantal huishoudens en de langzame groei van de nieuwbouw sinds 2008.

De handel in bestaande woningen neemt af, en de langdurige stilstand in de bouw van nieuwe huizen houdt geen gelijke tred met de toename van het aantal huishoudens. Er is een groeiende vraag naar nieuwe, moderne woningen, wat een uitdaging vormt gezien de vertraging in de bouwsector, vooral in het laatste decennium. Dit kan echter leiden tot een positieve stimulans voor de bouw van nieuwe woningen.

Volgens de projecties van het Nationaal Instituut voor Statistiek (INE) zou Spanje tegen 2037 een tekort kunnen hebben van 1,2 miljoen woningen, uitgaande van een bouwtempo van 100.000 woningen per jaar. Rodríguez benadrukt: “We moeten ons geen zorgen maken over het huidige woningaanbod, maar kijken naar de toekomst. Een oplossing ligt in het versoepelen en versnellen van het administratieve proces.”

In 2023 heeft de normalisatie van transacties een grotere impact gehad dan verwacht. Op nationaal niveau is het aantal transacties teruggekeerd naar het niveau van 2019. Vooral in Madrid en de Balearen zijn de aantallen toegenomen, terwijl in regio’s zoals Valencia en Murcia een daling is opgemerkt.

Toegang tot Krediet

De kosten van nieuwe hypotheken en de gemiddelde rente kunnen op het laatste moment stijgen. Recente salarisstijgingen hebben ervoor gezorgd dat de vraag naar hypotheken belangrijk blijft, maar de toename van de rente heeft de schuldverhoudingen verslechterd, die nu op 27% staan.

Dit heeft geleid tot een daling van de vraag naar hypotheken met 30% over een periode van 12 maanden en een afname van het nieuwe hypotheekvolume, dat nu op 33% van het BBP ligt. In 2023 heeft de normalisatie van transacties een grotere impact gehad dan verwacht. 

 

Op nationaal niveau is het aantal transacties teruggekeerd naar het niveau van 2019. Vooral in Madrid en de Balearen zijn de aantallen toegenomen, terwijl in regio’s zoals Valencia en Murcia een daling is opgemerkt.

Transacties en prijzen op de Vastgoedmarkt

De vastgoedtransacties bereikten in 2022 een hoogtepunt, maar de cijfers zijn vergelijkbaar met de pre-covid situatie in de meeste regio’s. De waardestijging van woningen viel het meest op in de laatste maanden van het jaar, nu de sector stabiliseert. De vraagprijzen, een duidelijke indicator van marktverwachtingen, toonden aan het einde van 2023 een solide groei.

Bij de afhandeling van transacties via het kadaster bleek dat de prijzen binnen een jaar met 4% in de kustgebieden en met 2% in stedelijke gebieden zijn gestegen. In Barcelona blijven de prijzen stijgen, wat wijst op een noodzaak om de contractvoorwaarden te herzien om een evenwichtige prijsstelling te bereiken. Vergeleken met 2019 is de marktsituatie in Spanje met 36% verbeterd, rekening houdend met een deel van de kosten.