De ECB besluit de rentetarieven te handhaven in het licht van de aanhoudende daling van de inflatie.

The ECB decides to maintain interest rates in the face of the persistent decline in inflation.


Tijdens de vergadering van vandaag heeft de Europese Centrale Bank (ECB) besloten om de officiële rentetarieven onveranderd te laten, gezien de voortdurende daling van de inflatie. De daling van de prijzen van voedsel en andere goederen heeft geleid tot een aanhoudende neerwaartse trend in de inflatie, wat de ECB heeft opgemerkt.

Door de rente niet aan te passen, reageert de ECB voorzichtig op deze situatie. Het handhaven van stabiele rentetarieven kan enige financiële stabiliteit bieden in een tijd van afnemende inflatie. Tegelijkertijd laat het de mogelijkheid open voor toekomstige maatregelen indien de economische omstandigheden daarom vragen.

Kortom, de ECB heeft een afwachtende houding aangenomen door nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van inflatie en andere belangrijke economische indicatoren te volgen. Pas na grondige evaluatie zal de ECB belangrijke beslissingen nemen over de toekomst.

De officiële rentetarieven blijven ongewijzigd: de rente op de belangrijkste financieringstransacties blijft op 4,50%, de rente op de marginale kredietfaciliteit blijft op 4,75% en de depositofaciliteit blijft op 4,00%.