Groei in woning aanvragen in April volgens Fotocasa

Een jaar na de invoering van de huisvestingswet beoordelen zowel eigenaren als huurders deze negatief. Zij stellen dat de wet het verhuurproces bemoeilijkt. Dit blijkt uit een onderzoek van Fotocasa Research, gebaseerd op meer dan 8.000 interviews met mensen die het afgelopen jaar actief zijn geweest in de vastgoedsector.

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is het schadelijke effect van de wet op het huurwoningaanbod. Het aantal verhuurders dat woningen aanbiedt, neemt af. Eén op de vijf verhuurders (20%) die bekend is met de wet overweegt serieus om kamers individueel te verhuren. Ongeveer één op de vier (24%) zegt uitsluitend voor vakantieverhuur te kiezen, en een derde (31%) geeft aan tijdelijk te gaan verhuren.

“Het grote probleem op de huurmarkt in Spanje is het gebrek aan aanbod. Als de voorraad verder afneemt door negatieve regelgeving, zullen we een zeer compacte markt krijgen met weinig beweging en hoge prijzen, waardoor huisvesting moeilijk toegankelijk wordt. Deze gegevens tonen aan dat de huisvestingswet slecht ontvangen wordt in de sector, omdat de verantwoordelijkheid van de overheid naar particulieren wordt verlegd,” zegt María Matos, onderzoeksdirecteur en woordvoerder van Fotocasa.

 

De negatieve verwachtingen van verhuurders over de wet kunnen ook op lange termijn gevolgen hebben. Volgens het onderzoek kan dit een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van het huurwoningaanbod. Bijna de helft van de verhuurders (44%) die bekend zijn met de wet, zegt dat het zeer waarschijnlijk of zeker is dat zij minder zullen investeren in woningverbetering.

“Regelgeving die de winstgevendheid voor eigenaren beperkt, ontmoedigt investeringen in renovatie en verbetering van woningen, waardoor de kwaliteit en het comfort ervan verslechteren. De leeftijd en staat van de woningen zijn juist enkele van de grootste obstakels voor huurders bij het zoeken naar een huurwoning. De woningvoorraad in Spanje is oud; 42% van de huizen is gebouwd tussen 1950 en 1980 en 30% vóór 2000. Dit soort maatregelen heeft uiteindelijk negatieve gevolgen voor huurders, die het meest kwetsbaar zijn,” legt María Matos van Fotocasa uit.

Bron: Fotocasa

Over het algemeen evolueert de perceptie van de impact van de wet naar meer dubbelzinnige standpunten. Mensen die de wet kennen, hebben de neiging om voornamelijk pessimistische opvattingen te hebben over de markt.

Aan de huurkant vindt slechts 22% dat het nu makkelijker is om een woning te huren. Dit is drie procentpunten minder dan een half jaar eerder. De algemene opvatting (35%) is dat de wet het moeilijker maakt voor mensen die een woning willen huren om er te wonen. Vanuit het oogpunt van verhuurders heeft een overweldigende meerderheid (39%) negatieve percepties, vergeleken met slechts 15% die het tegenovergestelde oordeelt.

Huurders zijn pessimistischer dan zes maanden geleden. Het percentage huurders dat denkt dat de regelgeving hun bedoelingen bemoeilijkt, is gestegen van 35% naar 36%. Degenen die geloven dat hun situatie verbetert door de wet zijn gedaald van 30% een half jaar geleden naar 24% in februari 2024.

Aan de kant van de verhuurders gelooft de meerderheid (52%) dat de wet het moeilijker maakt om te verhuren. 32% denkt dat de wet hun situatie niet verandert, en slechts 18% vindt dat de wet het gemakkelijker maakt om te verhuren dan voorheen.