Het Belang van Energieverbruik Minimaliseren voor Duurzaamheid in Gebouwen tegen 2030

De Complete Gids voor het Energiecertificaat van Uw Woning

Begrippen zoals ‘ecodesign’ en ‘ontfossiling’ worden gezien als sleutels tot het bevorderen van circulariteit en het omarmen van hernieuwbare energiebronnen. Ignacio Calvo, directeur Innovatie en Digitale Transformatie bij Acciona, benadrukt de noodzaak om eerst het energieverbruik te reduceren en het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen als stappen naar duurzaamheid. “Duurzaamheid begint bij het minimaliseren van energieverbruik en het maximaliseren van het gebruik van hernieuwbare bronnen,” stelt Calvo.

Experts uit de bouwsector zijn het er unaniem over eens dat energie-efficiëntie cruciaal is om de CO2-uitstoot in de komende zes jaar met 55% te verlagen. Tijdens Rebuild 2024 werd duidelijk dat energiebesparing een essentiële factor is in het behalen van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 in de vastgoedsector.

Begrippen zoals ‘ecodesign’ en ‘ontfossiling’ worden gezien als sleutels tot het bevorderen van circulariteit en het omarmen van hernieuwbare energiebronnen. Ignacio Calvo, directeur Innovatie en Digitale Transformatie bij Acciona, benadrukt de noodzaak om eerst het energieverbruik te reduceren en het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen als stappen naar duurzaamheid. “Duurzaamheid begint bij het minimaliseren van energieverbruik en het maximaliseren van het gebruik van hernieuwbare bronnen,” stelt Calvo.

Elvira Carles, directeur van de Business & Climate Foundation, benadrukt de jaarlijkse stijging van emissies en de cruciale rol van de bouwsector in deze context. Carles onderstreept de urgentie van het aanpassen van bestaande woningen aan klimaatverandering en waarschuwt dat er weinig tijd is voor deze noodzakelijke aanpassingen.

De Rol van Nieuwe Technologieën

Cecilia de Acha, Global R&D Manager bij ABB, licht toe hoe nieuwe technologieën duurzaamheid kunnen ondersteunen door energiebesparingen van 20% tot 30% te realiseren, wat leidt tot aanzienlijke emissiereducties.

Tijdens Rebuild wees Miriam Diaz de los Bernardos, directeur van de chemie-eenheid bij Eurcat, op het belang van het ontwikkelen van technologieën voor CO2-afvang en stelde een strategie voor ontfossiling voor.

PBASpain staat klaar om u te begeleiden bij elke stap van het kopen van een huis in Spanje.  

Ons team van experts biedt:

Het renoveren van gebouwen wordt aangedragen als een belangrijke strategie voor het decarboniseren van de vastgoedsector. Het Nationaal Rehabilitatieplan voor Gebouwen streeft ernaar de energie-efficiëntie van Spaanse woningen te verbeteren, met het doel om in 2025 een plan voor alle EU-lidstaten te presenteren. Isabel Calzas, directeur Huisvestings- en Rehabilitatiebeleid bij de gemeente Madrid, benadrukt het belang van samenwerking tussen de publieke en private sector op dit vlak.

Francisco Javier Martín, directeur Volkshuisvesting en Land bij het Ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Agenda, benadrukt de noodzaak om de inspanningen voor gebouwrenovatie voort te zetten en kijkt uit naar de implementatie van het Sociaal Klimaatfonds als een belangrijk instrument. Martín onderstreept het doel om tegen 2030 1.200.000 huizen te hebben gerenoveerd, een duidelijk teken van de lange weg die nog te gaan is op het gebied van renovatie.

Bron: Klik hier