Verhuurdersaansprakelijkheidsverzekering (Seguro de Impago de Alquiler)

Verhuurdersaansprakelijkheidsverzekering (Seguro de Impago de Alquiler)

Het verhuren van onroerend goed brengt niet alleen financiële voordelen met zich mee, maar ook een zekere mate van onzekerheid. Een van de grootste zorgen voor verhuurders is het risico op wanbetaling door huurders. Om deze zorgen weg te nemen en verhuurders te beschermen tegen financiële verliezen, is de “Seguro de Impago de Alquiler” in Spanje in het leven geroepen. Deze verzekering biedt specifieke dekking tegen het niet betalen van de huur en andere risico’s.

Dekking van Seguro de Impago de Alquiler

Achterstallige Huur: De kern van deze verzekering is de dekking tegen het niet betalen van de huur door de huurder. Als een huurder zijn financiële verplichtingen niet nakomt, dekt deze verzekering de achterstallige betalingen tot een bepaald bedrag en voor een bepaalde periode.

 

Juridische Bijstand: In geval van een geschil met de huurder, biedt de Seguro de Impago de Alquiler juridische bijstand en dekking van de bijbehorende juridische kosten. Dit is van onschatbare waarde bij uitzettingsprocedures en andere juridische geschillen.

 

Schade aan de Eigendom: Sommige verzekeringen bieden aanvullende dekking voor schade aan het eigendom veroorzaakt door de huurder. Dit kan variëren van fysieke schade aan de woning tot vandalisme.

 

Rechtsbijstandsverzekering: De verzekering kan ook rechtsbijstand omvatten voor situaties die verband houden met het verhuren van onroerend goed, waaronder geschillen over contracten en andere juridische kwesties.

 

PBASpain staat klaar om u te begeleiden bij elke stap van het kopen van een huis in Spanje.  

Ons team van experts biedt:

Dekking van Seguro de Impago de Alquiler

Dekking van Seguro de Impago de Alquiler

Duurzaamheid bepaalt niet alleen de toekomst van het milieu, maar ook van de economie. Investeerders tonen interesse in groene doelen, zelfs als dit hogere kosten met zich meebrengt. Bedrijven zijn bereid tot 22% meer te betalen voor gebouwen die aan ESG-criteria voldoen. De alliantie tussen Habitat Inmobiliaria en Aenor speelt in op deze vraag, aangezien beide bedrijven duurzaamheid hoog in het vaandel hebben.

Rafael García Meiro, CEO van Aenor, beschouwt duurzaamheid als ‘essentieel’ in de bouwsector, een fundamentele sector voor de economie van het land. De industrie vertegenwoordigde in 2022 4,76% van het nationale bbp en bood werk aan 1,3 miljoen mensen. Overeenkomsten zoals die tussen Habitat Inmobiliaria en Aenor wijzen de weg naar echte duurzaamheid en dragen bij aan de NetZero-doelstelling van de EU voor 2050. Habitat Inmobiliaria streeft ernaar dit zelfs vóór die datum te bereiken, wat internationale erkenning heeft opgeleverd in de Sustainalytics-ranglijst voor ESG-prestaties.

 

Bron: El Economista