Welke belastingen moet u betalen bij de verkoop van uw woning in Spanje indien u niet-ingezetene bent in Spanje?

Welke belastingen moet u betalen bij de verkoop van uw woning in Spanje indien u niet-ingezetene bent in Spanje?

De Belastingdienst in Spanje let op elke kost die voortvloeit uit de verkoop van een woning. Maar hoe werkt het als u een woning verkoopt terwijl u niet in Spanje woont? Hier leggen we uit hoe u in 2023 de verkoop van een appartement kunt aangeven als niet-ingezetene in Spanje.

Wanneer is iemand niet-ingezetene in Spanje?

Laten we beginnen met de basis: wie wordt als niet-ingezetene van Spanje beschouwd?

In Spanje ben je een niet-ingezetene (niet-resident) als je niet voldoet aan de criteria voor ingezetenschap (residency). Hier zijn de belangrijkste criteria die bepalen of je een ingezetene bent of niet:

 • 1. Verblijfsduur: Je wordt als ingezetene beschouwd als je meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje verblijft. Deze dagen hoeven niet opeenvolgend te zijn.
 • 2. Centrum van Economische Belangen: Als je belangrijkste economische belangen zich in Spanje bevinden, zoals je werk of bedrijfsactiviteiten, kan dit je als ingezetene kwalificeren.
 • 3. Familiaire Betrekkingen: Als je echtgenoot(e) en/of minderjarige kinderen permanent in Spanje wonen, wordt dit meestal als een indicatie beschouwd dat jij ook een ingezetene bent, zelfs als je zelf minder dan 183 dagen in Spanje doorbrengt.

 

Welke belastingen betalen niet-ingezetenen bij de verkoop van een woning?

Niet-ingezetenen die een woning in Spanje verkopen, moeten verschillende belastingen betalen. Hier zijn de belangrijkste belastingen die van toepassing zijn:

 • 1. Belasting op Meerwaarde (IRNR – Impuesto sobre la Renta de No Residentes): Niet-ingezetenen betalen een belasting over de winst (meerwaarde) die ze maken bij de verkoop van de woning. Deze winst wordt berekend als het verschil tussen de verkoopprijs en de aanschafprijs, rekening houdend met bepaalde aftrekposten zoals kosten voor verbeteringen en uitgaven voor de verkoop.
  • Het belastingtarief voor niet-ingezetenen is momenteel 19% voor inwoners van de Europese Unie, IJsland en Noorwegen. Voor inwoners van andere landen is het tarief 24%.
 • 2. Retentieverplichting (Retención): De koper is verplicht om 3% van de verkoopprijs in te houden en deze af te dragen aan de Spaanse belastingdienst (Agencia Tributaria) als een voorschot op de belasting op meerwaarde. Deze retentie dient als garantie voor de belastingdienst dat de verkoper de verschuldigde belasting zal betalen.
  • Als de uiteindelijke belasting op meerwaarde hoger is dan dit bedrag, moet de verkoper het verschil betalen. Als de belasting minder is dan 3%, kan de verkoper het te veel betaalde bedrag terugvragen.
 • 3. Plusvalía Municipal (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana): Dit is een gemeentelijke belasting die wordt geheven over de waardestijging van de grond waarop de woning staat. Deze belasting is gebaseerd op de kadastrale waarde van de grond en de duur van het eigendom.
  • De verkoper is meestal verantwoordelijk voor het betalen van deze belasting, hoewel het in sommige gevallen kan worden overeengekomen dat de koper deze betaalt.

Het is belangrijk om bij de verkoop van een woning als niet-ingezetene in Spanje juridisch en fiscaal advies in te winnen om ervoor te zorgen dat aan alle verplichtingen wordt voldaan en dat er geen onverwachte kosten of problemen ontstaan.

Indien u nog vragen heeft over de verkoop van een woning als niet ingezetene in Spanje, dan kunt u advies inwinnen bij Prime Buyers Agency Spain.